Stratificatie

Toename vraag warmwatertanks

De methode achter het opwarmen van warm water in een voorraadvat heeft in de afgelopen decennia nauwelijks veranderingen ondergaan. De bestaande technologie maakt gebruik van een spiraal die indirect warmte overdraagt aan het tapwater. Door de opkomst van doorstroom CV-toestellen nam het gebruik van die warmwatertanks in Nederlandse huishoudens lange tijd af.  Nu steeds meer huishoudens duurzame oplossingen omarmen, begint de vraag naar warmwatertanks juist weer te groeien.

Revolutionaire warmwatertank

Om optimaal rendement te halen uit duurzame technologieën, zoals vloerverwarming, werken deze systemen op lagere temperaturen.  De klassieke warmwatertank met een spiraal sluit daar slecht op aan, omdat die een groter temperatuurverschil nodig heeft om de warmte in de tank te krijgen.  Warmte wordt namelijk slecht overgedragen in stilstaand water. De benodigde temperaturen voor het verwarmen van het huis en het opwarmen van een warmwatertank liggen dan ook verder uit elkaar dan in het verleden. Dat vraagt om een andere oplossing dan een standaard spiraaltank!

Gepatenteerde ESES warmwatertank

De gepatenteerde ESES warmwatertank is ontworpen om naadloos aan te sluiten bij de duurzame ontwikkeling van woningen en technische installaties. Het ontwerp, met een platen wisselaar buiten de tank en een stratifier in de tank, zorgt dat de natuurlijke gelaagdheid (koud onder en warm bover) niet wordt verstoord door wervelingen. Hierdoor kan de warmtepomp op een lagere temperatuur (dus efficienter) kan werken.

Platenwisselaar

De warmteoverdracht vindt dus plaats in de de platenwisselaar buiten de tank. Om de gelaagdheid in de tank te bewaren stroomt het opgewarmde water via de stratifier (een sonde met openingen op verschillende hoogtes) naar het juiste temperatuurlaagje. Zo kan de warmte voor zowel tapwater als het CV-water eenvoudig worden toegevoegd aan het vat.

Daarmee kan deze moderne warmwatertank omgaan met zowel hoge als lage watertemperaturen.

Hoger rendement

Deze ontwikkeling leidt tot een aanzienlijke toename van het rendement. Bij het verwarmen van de tank wordt het koudste water onderaan gezogen en opgewarmd. Dit zorgt ervoor dat de temperatuur van de warmtebron, bijvoorbeeld een warmtepomp, laag blijft en de efficiëntie juist sterk toeneemt. In een normale spiraaltank kan geen gebruik worden gemaakt van deze natuurlijke stratificatie omdat de spiraal als een lus door de hele tank loopt. Dit resulteert in een lager rendement doordat het warme water boven in de tank afkoelt gedurende het omschakelen van CV naar tapwater. Bovendien vereist het produceren van water met een hoge temperatuur veel energie, wat het rendement van de tank verder vermindert.

Voordelen ESES RVS warmwatertank